Rävjakt mellan augusti och mars

Rävjakt mellan augusti och mars

När man jagar räv kan man använda sig fyra olika jaktformer: drevjakt, vakjakt, grytjakt, och fångstjakt.

Jakttider i Sverige

Jakttider på räv varierar beroende på vilket län man jagar i:

 • Skånes län 1 aug - 28 feb
 • Blekinges län 1 aug - 28 feb
 • Dalarnas län 1 aug - 31 mar
 • Gotlands län 1 aug - 15 mar
 • Gävleborgs län 1 aug - 31 mar
 • Hallands län 1 aug - 28 feb
 • Jämtlands län 1 aug- 15 apr
 • Jönköpings län 1 aug - 15 mar
 • Kalmar län 1 aug - 15 mar
 • Kronobergs län 1 aug - 15 mar
 • Norrbottens län 1 aug - 15 apr
 • Östergötlands län 1 aug - 15 mar
 • Stockholms län 1 aug - 15 mar
 • Södermanlands län 1 aug - 15 mar
 • Uppsala län 1 aug - 15 mar
 • Värmlands län 1 aug - 31 mar
 • Västerbottens län 1 aug - 15 apr
 • Västernorrlands län 1 aug - 15 apr
 • Västmanlands län 1 aug - 15 mar
 • Västra Götalands län 1 aug - 15 mar
 • Örebro län 1 aug - 31 mar

Räv får även jagas hela året i form av skyddsjakt, vilket innebär att man får jaga räv om den förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär med hänsyn till viltvården. Detta gäller också om skyddsjakt är nödvändig för att skydda ungar av tamdjur inom område för uppfödning av tamdjur och i renskötselområdets kalvningsland. Detsamma gäller vid område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna och om räven kommer in på gård eller i en trädgård där den kan orsaka skada eller annan olägenhet.

Räv som har drabbats av skabb får skjutas året om vid nästan vilket tillfälle som helst.

Ammunitionskrav

Kulan ska väga minst 2,5 g, dvs ammunitionsklass 3, och ha en anslagsenergi om minst 200 J vid 100 m. De arter du får jaga med klass 3 är räv, grävling, hare, mårdhund, skogs- och fältfågel, gäss och änder, samt alla arter som får jagas med klass 4.

Kommentarer

Utvalda produkter